0){ //$hata isimli array de biriken hata mesasjlarını sayıyoruz Hata var ise uyarılarımızı ekrana basıyoruz ?>
Lütfen Aşağıdaki Hataları Kontrol Ediniz!
 • Web sitenizden doldurulan İş Başvuru Formu detayları aşağıdaki gibidir.

  "; $mesaj .= "Ünvan / Ad-Soyad :".$_POST['Ad_Soyad']."
  "; $mesaj .= "Cinsiyet :".$_POST['Cinsiyet']."
  "; $mesaj .= "Uyruğu :".$_POST['Uyrugu']."
  "; $mesaj .= "Doğum Yeri :".$_POST['Dogum_Yeri']."
  "; $mesaj .= "Doğum Tarihi :".$_POST['Dogum_Tarihi']."
  "; $mesaj .= "E-Posta :".$_POST['E_Posta']."
  "; $mesaj .= "Ev Telefonu :".$_POST['Ev_Telefon']."
  "; $mesaj .= "Cep Telefonu :".$_POST['Cep_Telefon']."
  "; $mesaj .= "Adres :".$_POST['Adres']."
  "; $mesaj .= "Askerlik Durumu :".$_POST['Askerlik_Durumu']."
  "; $mesaj .= "Mesleği :".$_POST['Meslegi']."
  "; $mesaj .= "

  "; $mesaj .= "Bu form ".$_SERVER['HTTP_HOST']." adresli sitenizden doldurulup gönderilmistir."; require("class.phpmailer.php"); // PHPMailer dosyamizi çagiriyoruz $mail = new PHPMailer(); // Sinifimizi $mail degiskenine atadik $mail->IsSMTP(); // Mailimizin SMTP ile gönderilecegini belirtiyoruz $mail->From = $_POST['E_Posta']; //Gönderen kisminda yer alacak e-mail adresi $mail->Sender = $hesap; //$mail->ReplyTo = $_POST['E_Posta']; $mail->FromName = $_POST['Ad_Soyad']; $mail->CharSet = "UTF-8"; $mail->Host = $smtpserv; //SMTP server adresi $mail->SMTPAuth = true; //SMTP server'a kullanici adi ile baglanilcagini belirtiyoruz $mail->Username = $hesap; //SMTP kullanici adi Sayfa başındaki parametreler ile ayarlayın $mail->Password = $sifre; //SMTP sifre Sayfa başındaki parametreler ile ayarlayın $mail->WordWrap = 50; $mail->IsHTML(true); //Mailimizin HTML formatinda hazirlanacagini bildiriyoruz. $mail->Subject = $konu;// Konu // HTML okuyamayan mail okuyucularda görünecek düz metin: $textBody = "Bu form ".$_SERVER['HTTP_HOST']." sitenizden doldurulup gönderilmistir."; $mail->Body = $mesaj; //$mail->AltBody = $text_body; $mail->AddAddress($alici); // Mail gönderilecek adresleri ekliyoruz. $mail->AddAddress("mutlu@vetrinaperde.com"); //Eklenti iþlemleri $say = count($_FILES['resim']["name"]); for($i=0; $i<=$say; $i++){ //echo($_FILES['resim']["name"][$i]."
  "); if($_FILES['resim']['tmp_name'][$i]){ $filename = $_FILES['resim']['tmp_name'][$i]; $handle = @fopen($filename, "r"); $contents = @fread($handle, filesize($filename)); @fclose($handle); $mail->AddStringAttachment($contents, $_FILES['resim']["name"][$i]); } } if ($mail->Send()) { $mail->ClearAddresses(); $mail->ClearAttachments(); ?>
  Formu kullanarak bizimle iletişim kurduğunuz için teşekkür ederiz.
  Bir Hata Oluştu Tekrar Deneyiniz.
  Adınız Soyadınız *
  :
  Cinsiyet
  :
  Uyruğu
  :
  Doğum Yeri
  :
  Doğum Tarihi
  :
  E-Posta (*)
  :
  Ev Telefonu
  :
  Cep Telefonu
  :
  Adres
  :
  Askerlik Durumu
  :
  Mesleği
  :
  Özgeçmiş Ekle
  :
  Güvenlik Kodu *